Nauka czynności manualnych i codziennych

Nauka „czynności dnia codziennego” – polegająca na usamodzielnieniu podopiecznego w wykonywaniu podstawowych, prostych i bardziej złożonych czynności bytowych
i higienicznych wobec własnej osoby.